MCS kontaktlager

Varaktigt vattentäta byggnader


Professionell takläggning med högkvalitativa byggmaterial. Och trots detta ställs ofta frågan efter det att det platta taket färdigställts ”tätt eller inte tätt”. För att besvara denna fråga är det nödvändigt att använda innovativa testmetoder som ger trygghet och säkerhet samt erbjuder en objektiv och oberoende bedömning för alla inblandade.


Det förflutna

I det förflutna har man som på farfars tid, om taklutning, storlek och belastbarhet tillät, bevattnat taket (översvämning) och sedan väntat på ”droppandet”. Därmed har man utan att ta hänsyn till eventuella senare konsekvenser accepterat risken med ett vattengenomdränkt tätningspaket.


Framtiden

Dessa tider är förbi! Idag använder moderna takläggare, konsulter, byggherrar och arkitekter exakta mätmetoder, som HV-SLD (High Voltage-Sensor Leak Detection) och LV-SLD (Low Voltage-Sensor Leak Detection), vilka direkt och utan att förorsaka skada upptäcker och rapporterar även de minsta skadorna. För att garantera att takytorna kan kontrolleras exakt och fysikaliskt rekommenderar vi att ett högkvalitativt kontaktlager integreras. Beroende på byggprojekt och konstruktion installeras ett kontaktlager av märkena CONTROLIT eller PROTECTUM och genomgår därefter en funktionskontroll. Alla MCS-program uppfyller kraven från det certifierade RPP (Roof Protection Plan).


SLD Monitoring Control Basic II

SLD Protectum Monitoring Control System Basic II är ytterligare ett säkert system för förberedelse av tätningsytor för täthetskontroll över fullständiga ytor samt för identifiering av skador på tätheten.

 1. En elektrisk extremt ledande specialduk integreras vid installationen av den icke elektriskt ledande tätningen i det platta takets tätningssystem. Fördel: Förstärkt och motståndskraftig fleeceduk
 2. Taket är fysikaliskt till 100 % förberett för täthetskontroll eller lokalisering av läckage
 3. Mycket exakt lokalisering av läckage med mobil diagnosmetod
 4. SLD certifierar de förberedda platta taken med LEAK Detection Ready-sigill
SLD Controlit-duk

Motståndskraftig fleeceduk för förberedelse av tätningsytor för en täthetskontroll över fullständiga ytor samt för identifiering av skador på tätheten.

MCS-kontaktlager

MCS-kontaktlager integreras vid installationen av den icke elektriskt ledande tätningen i det platta takets tätningssystem.

Högkvalitativt kontaktlager

Beroende på byggprojekt och konstruktion anbringas kontaktlager av märkena CONTROLIT eller PROTECTUM och genomgår därefter en funktionskontroll

Video MCS kontaktlager


Alltid steget före

För att uppfylla de olika och objektspecifika kraven på tätningen hos platta tak, med hänsyn till planerade byggprodukter och material samt individuella egenskaper, stödjer vi dig vid planeringen av taket.

Planering, rådgivning, genomförande och service

Våra certifierade arkitekter och designers skapar objektspecifika koncept för övervakning av konstruktionstätningen och övertar den därmed förbundna genomförandeplaneringen. Vi ger rekommendationer för anbud och beräknar kostnaderna och tidsåtgången för det individuellt upprättade RPP-övervakningskonceptet. Naturligtvis står vi även till ditt tätningsföretags förfogande under byggnadsfasen och följer med under hela byggtiden.

 • Takinspektion och renoveringsrekommendation
 • Koncept för övervakning av byggnadstätning
 • Individuell kostnadsberäkning
 • Anbudsrekommendation för nybyggnation och renovering
 • Detalj- och genomförandeplanering
 • Övningsläggare för tätningsföretag
 • Bygg- och kvalitetsövervakning

Vi ger dig gärna en individuell offert. Kontakta oss nu eller utnyttja vår återuppringningsservice

Begär Offert