Roof Services

Nasi certyfikowani architekci i planiści opracowują koncepcje związane z nieruchomościami do monitorowania uszczelnienia budynku i przyjmują odpowiedzialność za związane z nimi planowanie projektu.

Konserwacja dachu zgodnie ze standardem RPP z bezpieczeństwem testów RAL.

Specjalnie opracowany program bezpieczeństwa pracy (BetrSichV).

Expert i bezstronna kontrola obiektów przemysłowych.

Lokalizacja wycieków i potencjalnie uszkodzonych obszarów z dużą dokładnością.

Najnowocześniejsze katalogowanie powierzchni dachu za pomocą cyfrowych pomiarów.

Indywidualne rozwiązania dla czystej i zrównoważonej produkcji energii.