Roof Services

Våra certifierade arkitekter och designers skapar objektspecifika koncept för övervakning av konstruktionstätningen och övertar den därmed förbundna genomförandeplaneringen.

Takunderhåll enligt RPP-standard med RAL kontrollsäkerhet.

Teknisk och objektiv kontroll av industritak.

Exakt lokalisering av otätheter och potentiella sårbarheter.

Modernaste Takytekatalogiseringen med digital inventering.

Skräddarsydda lösningar för en ren och hållbar energiproduktion.