Alarmsystemen

Het sneeuw- en waterophopingsalarmsysteem SAS-307 van TBM uit München is een geavanceerd systeem voor vroegtijdige waarschuwing van overbelasting. Het registreert doorlopend de dak belasting van sneeuw of ophoping van regenwater op het platte dak. Het slaat alarm wanneer de dak belasting kritische waarden overschrijdt. De montage van onze alarmsystemen is relatief simpel voor het volledige dak oppervlakte.

Meetstations

De data wordt verzameld door diverse meetstations op het dak. Om de betrouwbaarheid en veiligheid te verhogen, adviseren we om drie meet stations te installeren op drie verschillende locaties op het dakvlak. Een eerste waarschuwing word gegeven wanneer de dak belasting 60% van het maximum overschrijdt. Het evacuatie alarm word gegeven wanneer 90% van de maximale belasting bereikt is. Afhankelijk van het type systeem zijn visuele of akoestische weergaven van het alarm mogelijk. De meetstations zijn verbonden aan een centraal aansturingssysteem, door middel van inplugbare kabels. Ook zijn weergaven van het alarm mogelijk via bestaande online- en telefoonsystemen.

Aanvullende module bij dakonderhoud

Het sneeuw- en waterophopingsalarmsysteem is een optionele module voor het plan voor dakonderhoud (Roof Protection Plan). De SLD groep installeert de in Duitsland geproduceerde systemen regelmatig voor industriële klanten in heel Europa. De vakkundige installatie en het regelmatige onderhoud van alarmsystemen en de bijbehorende dak oppervlakken is onderdeel van het pakket.

Contact opnemen

Het SAS-307 alarmsysteem bestaat uit drie meetstations en een centrale aansturingskast, uitgerust met een display. De centrale aansturingskast bevat de benodigde software.

De drie stations zijn geïnstalleerd op willekeurige plaatsen op het platte dak. Daardoor is het systeem drie keer betrouwbaarder dan wanneer de belasting gemeten wordt op één plaats.

We hechten veel belang aan betrouwbare metingen. Elk station bevat drie speciale sensoren die elk onafhankelijk meetwaarden doorgeven aan de verwerkingselektronica in de centrale aansturingskast.

De evaluatie van de meetgegevens wordt aangestuurd door een technologie die is ontwikkeld door TBM software en bevat tal van controlemechanismen. Ontwikkeld op basis van 20 jaar ervaring in de veiligheidstechniek.

-->

Het SAS-307 sneeuw- & waterophopingsalarmsysteem

De simpele installatie is aan te brengen op het huidige dak pakket.

Meetstations

De 50cm in doorsnede ronde meetstations zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium en IP 68 voor directe installatie op het dakpakket.

Aansturingskast

De aansturingskast is uitgevoerd met een geïntegreerd beeldscherm (touchscreen) en heeft de volgende afmetingen: 320 x 320 x 179 mm.

Weergave alarm

Om de sensoren en de elektronische evaluatie van het systeem goed te laten functioneren, is druk compensatie tussen de binnen en buiten lucht nodig. Hiervoor zal tijdens de installatie een aantal metingen gedaan worden. Deze meetwaarde wordt dan ingevoerd in het evaluatie systeem.

Triggers alarm based on predefined nominal load:

60%

Prealarm

90%

Evacuatie alarm

Kenmerken van de SAS-307

  • Bereik: 10 tot 750 kg /m2
  • Nauwkeurigheid: +/- 2% van de max. belasting
  • Eenvoudige installatie
  • Talloze opties voor alarm weergave (SMS Kennisgeving, visueel/akoestisch)
  • Draadloos (webgebaseerd, VPN)


Volgens de instantie voor bouwproducten in Berlijn (Building Inspection Authority), zijn er geen vergunningen nodig voor de installatie van een sneeuw en waterophopingsalarmsysteem.

Heeft u nog vragen? Wij staan voor u klaar.

Contact opnemen