Nadzorni sistemi za sneg in poplavno vodo

Nosilnost ravnih streh je omejena in jo je mogoče doseči in celo preseči z dovolj visoko snežno odejo pozimi ali z zastajanjem poplavne vode poleti.


Nadzorni sistem za sneg in za poplavno vodo SAS-307 je izdelek podjetja tbm iz Münchna. To je dodelan nadzorni sistem za celoletno spremljanje trenutne obtežbe ravne strehe. Nenehno spremlja obstoječo obtežbo strehe in sproži alarm, kadar obtežba zaradi snega in poplavne vode preseže kritične vrednosti. Osnovni alarm se na primer sproži pri doseženih 60% dovoljene obremenitve, alarm za evakuacijo objekta pa se sproži, ko obtežitev doseže 90% nosilnosti ravne strehe. Montaža takšnega nadzornega sistema je zelo preprosta. Vsa merilna mesta je potrebno povezati s centralno krmilno enoto s tovarniško pripravljenimi natičnimi vodi.


Merilna mesta

Za doseganje največje varnosti je najbolje, da izberemo tri merilna mesta na ravni strehi. Alarmi oziroma poročila o prekoračeni meji nosilnosti potujejo po optičnih kablih ali po akustičnih zvezah ali po obstoječih relejnih kontaktih ali po obstoječi online ali telefonski povezavi.


Sestavni del v konceptu načrta zaščite ravnih streh SLD (RPP)

Skupina SLD nastopa s tem izdelkom, ki so ga izdelali v Nemčiji, po vseh evropskih državah in vgrajuje nadzorni sistem v industrijske objekte svojih naročnikov. Nadziranje višine snežne odeje na strehi in volumen poplavne vode na ravni strehi lahko naročite pri nas in velja kot sestavni del načrta zaščite ravnih streh (RPP). Ustrezna strokovna namestitev in redno vzdrževanje sta prav tako del tega programa.

Glavni elementi nadzornega sistema za javljanje obtežbe s snegom in obtežbe zaradi poplavne vode SAS-307 so: trije merilniki in centralna krmilna enota ter prikazovalnik in nadzorna ali glavna kontrolna enota.

Tri merilnike namestimo na tri različna mesta na ravni strehi. S tremi merilnimi mesti je sistem za alarmiranje trikrat bolj zanesljiv, kot če bi merili obremenitev ravne strehe le na enem mestu.

S tem dokazujemo, da je naša pozornost usmerjena v zanesljivost. Vsaka merilna enota vsebuje tri posebne senzorje in posebno elektroniko, ki prenaša izmerjene vrednosti do krmilne enote.

Centralni elektronski sistem v krmilni enoti nadzoruje programska oprema, ki vsebuje številne mehanizme za merjenje in vrednotenje, ki jih na področju varnostne tehnologije poznamo že dvajset let.

Nadzorni sistem za zaznavanje zapadlega snega in poplavne vode SAS-307

Enostavna montaža, možna je tudi kasnejša vgradnja na strešno folijo.

Široko območje meritev

Okrogla merilna mesta s premerom 50 cm so izdelana iz eloksiranega aluminija in opremljena z IP 68 za namestitev neposredno na strešno folijo.

Centralna kontrola

Krmilna elektronika je spravljena v krmilni omarici velikosti 320 x 320 x 179 mm in je opremljena s prikazovalnikom in ekranom na dotik (touchscreen).

Javljanje preseganja dovoljene obremenitve

Za vgrajene senzorje in za elektroniko, ki vrednoti podatke, je nujno zanesljivo delovanje, zato je potrebna izenačitev pritiskov med notranjim in zunanjim zračnim pritiskom, ki ga zagotavlja poseben ventil.

Triggers alarm based on predefined nominal load:

60%

OSNOVNI ALARM – predalarm.

90%

EVAKUACIJSKI ALARM

Podatki o napravi SAS-307

  • merilno območje: od 10 do 750 kg2
  • natančnost merjenja: +/- 2 % največje obremenitve
  • enostavna montaža
  • različne možnosti alarmiranja (SMS Obvestilo, vizualno/akustično)
  • odčitavanje podatkov na daljavo (web-based, VPN)


Ali je potrebno za ta nadzorni sistem pridobiti gradbeno dovoljenje?

Gradbeno dovoljenje ali kak drug certifikat za nadzorni sistem za zaznavanje zapadlega snega in poplavne vode po navedbah urada za certificiranje gradbenih proizvodov v Berlinu (gradbeno tehnični testni urad).