Strešna zaščita Roof Protector

Pri gradnji se vedno srečujemo z vodo. Vlaga predstavlja velik problem pri ravnih strehah.


ROOF PROTECTOR SLD – je preprosta in učinkovita metoda za odkrivanje vlage v strešni konstrukciji. S pomočjo rezultatov lahko takoj izvedemo sanacijske ukrepe na lociranih mestih in s tem preprečimo večjo škodo, ki bi jo konstrukcija utrpela brez zavedanja o šibkih točkah, ki bi ostale dlje časa nesanirane.

Delovanje

Preko celotne strešne površine so nameščeni indikatorji vlage in temperature. S tem je zagotovljeno, da lahko v vsakem trenutku preverjamo stanje vlažnosti strešne konstrukcije.

ROOF PROTECTOR SLD lahko služi kot dokaz za uspešno sanacijo strehe. To povečuje vrednost in zanesljivost nepremičnine. ROOF PROTECTOR SLD se lahko položi med katerikoli običajni sloj za toplotno in hidroizolacijo ravnih streh. Poleg tega ROOF PROTECTOR SLD izpolnjuje zahteve, ki jih uveljavlja norma ÖNORM B3691, kot dodaten ukrep za preverjanje ravnih streh 3. kategorije uporabe.


Razlogi za uvedbo sistema za nadzor vlage:

  • Beleženje stanja voda glede na širjenje vlage na ravni strehi
  • Zanesljivost in ohranjanje vrednosti nepremičnine
  • Preprečevanje nepričakovanih in visokih izdatkov za sanacijo ravnih streh
  • Ohranjanje trajnosti in funkcionalnosti ravne strehe
  • Varovanje in zaščita, na povsem enostaven način, vaše strehe pred vdorom vlage v strešne sloje, ki bi sicer ostal neopažen
  • Zagotavljanje trajnosti objektov zgrajenih v 21. stoletju


Kooperacija Skupine SLD z družbo RPM Gebäudemonitoring GmbH

Pobuda za ustanovitev družbe RPM, s sedežem v Avstriji, in sodelovanje z družbo SLD je rezultat raziskovalnega projekta, pri katerem so sodelovali partnerji iz gospodarstva, znanosti in obrtnih združenj, med njimi tudi strokovna visoka šola na Koroškem, Inštitut za ravne strehe in hidroizolacijo objektov, kot tudi zavod Carinthian Tech Research. Družba RPM Gebäudemonitoring GmbH razvija in proizvaja sisteme za odkrivanje in nadziranje vlage na ravnih strehah. Ti sistemi se lahko uporabljajo tako pri novogradnjah kot tudi pri sanacijah. Dokazano je, da se z uporabo teh sistemov podaljša življenjska doba ravnih streh in stroški sanacij se zmanjšajo za nekajkrat.

SLD – Roof Protector je vgrajen in neprekinjeno delujoč pametni nadzorni sistem, ki je lahko z majhnimi stroški vgrajen tudi naknadno.

Roof Protector je pomemben sestavni del certificiranega načrta RPP (načrt zaščite ravnih streh) in je pridobil znak kvalitete RAL Gütezeichen Flachdachsysteme in servisov Standard. Družba SLD spremlja strokovno vgradnjo, prevzem, projektiranje in vzdrževanje celotnega sistema. Redni pregledi in vrednotenje pridobljenih podatkov in alarmni preklop na sistem podpore SLD-24/7 so zavezujoči in s tem ponujajo kar največjo mero varnosti in zanesljivosti.

Patentirana merilna tehnika

Patentirana merilna tehnika za stalno nadziranje vlage in temperature v sistemu ravne strehe.

Individualne možnosti

Stalno zapisovanje in beleženje stanja vode in vpogled v podatke preko GSM/GPRS strežnika.

1 korak. Mesto vgradnje očistimo in z njega odmaknemo vse predmete
2 korak. Izvedba montažne odprtine in odstranitev izolacijskega jedra iz odprtine
3 korak. Namestitev cevi na objemko
4 korak. Preverjanje funkcije s pomočjo ročnega merilnika
5 korak. Končna kontrola in čiščenje mesta posega
Mesto vgradnje zasujemo s peskom (le v primeru, da je streha posuta s peskom)
Detajli: 

Izmerjeni meteorološki podatki o nastajanju vlage v sistemu ravne strehe

Roof Protector je možno namestiti v skoraj vseh izvedbah ravnih streh

Stroški skozi čas brez in z vgrajenim sistemom

Simulacija Roof Protector: Delovanje