Roof Protector

Att bygga är en ständig kamp mot vatten! Följdaktligen ett av de största problemen med platta tak.


SLD-ROOF PROTECTOR är en enkel och effektiv metod för att upptäcka fukt i takkonstruktioner och vidta åtgärder för att undvika dyra följdskador.

Funktion

Indikatorer som fördelats jämnt över taket mäter vatten och vattenånga. De uppgifter man erhållit läses antingen av manuellt eller registreras med en datalogger. SLD-ROOF PROTECTOR kan även installeras för att bestyrka en lyckad takreparation. Detta höjer fastighetens värde och säkerhet. Roof Protector kan kombineras med alla vanliga takbeläggningar. Därutöver uppfyller systemet den extra åtgärd för övervakning av platta tak i användningskategori 3 som krävs enligt standard B3691.

Översikt av fördelar

  • Mättekniskt bevis för fuktutveckling i platta tak
  • Förlängning av platta taks användningstid genom fuktövervakning i takpaket
  • Kraftigt reducerade saneringskostnader genom tidig upptäckt av skador
  • Låga reparationskostnader genom exakt felsökning i händelse av skadaSLD-koncernen samarbetar med RPM Gebäudemonitoring GmbH

Initiativet för grundandet av RPM, med säte i Österrike, och samarbetet med SLD-koncernen baseras på ett avslutat framgångsrikt forskningsprojekt med partners från näringsliv, vetenskap och hantverk, däribland Fachhochschule Kärnten, Institut für Flachdachbau und Bauwerksabdichtung samt Carinthian Tech Research. RPM Gebäudemonitoring GmbH utvecklar och producerar detektionssystem för permanent fuktövervakning i platta tak. Produkterna kan användas såväl vid renovering som nybyggnation och har visat sig öka det platta takets livslängd samt minska renoveringskostnaderna flera gånger om.

SLD-Roof Protector är ett intelligent och permanent tillkopplat övervakningssystem och kan även enkelt och prisvärt installeras i byggnader i efterhand.

Roof Protectorn är en fast del av den enligt certifierade RPP (Roof Protection Plan) och RAL Gütezeichen Flachdachsysteme und -services standard. SLD följer med den fackmannamässiga installationen, idrifttagandet och underhållet av hela systemet. Regelbundna utvärderingsprotokoll och larm med SLD-24/7-support är obligatoriska, vilket ger den högsta nivån av säkerhet!

Patenterad mätteknik

Den patenterade mättekniken för permanent fuktövervakning i takskiktspaketet

System Control

Den permanenta registreringen av relevanta mätdata utförs av speciella mätsensorer och kan överföras och registreras genom ett trådlöst dataloggersystem.

Steg 1. Friläggning och rengöring av installationsplats
Steg 2. Skapa monteringsöppning och avlägsna isoleringskärna
Steg 3. Montering av rör på anslutningsflänsen
Steg 4. Funktionskontroll med handmätare
Steg 5. Slutlig kontroll och utrymning av byggnadsplatsen
Tillslutning av installationsplats med singel (endast för tak med singel)
Detaljer: 

Mättekniskt bevis för fuktutveckling i platta tak

Roof Protectorn kan användas i nästan alla varianter av platta tak

Long-term costs without Protector

Simulering av Roof Protectorns funktionssätt

Paketet innehåller utöver den löpande övervakningen en årlig utvärdering samt automatiserad avstämning av fel eller gränsvärdesöverskridanden.