Odkrivanje mest zamakanj

Postopek odkrivanja mest zamakanj je zasnovan na dodelanem sistemu meritev, ki na podlago delujejo povsem nedestruktivno in v vseh slojih strešne konstrukcije preverijo prisotnost vlage.


Profesionalno in nedestruktivno iskanje ter lociranje mest, ki zamakajo, ter meritve vlažnosti po certificiranem postopku SLD, preprečujejo drage sanacije in podaljšujejo življenjsko dobo vaših ravnih streh. S pomočjo edinstvenega sistema za oceno stopnje uspešnosti pregleda ravnih streh (RTRS®) lahko naročniku že pred samim pregledom strehe napovemo natančnost preverjanja oziroma testiranja le-te. Vsa možna mesta, ki ne tesnijo in tudi tista, ki so že postala šibka točka ravne strehe, bodo odkrita in v testnem in merilnem zapisniku navedena ter hkrati prikazana za potrebe vizualnega načrta sanacijskih del.


Natančen in tehnološko dovršen postopek

Vsa netesna mesta in vsa področja, ki jih je potrebno izsušiti in sanirati, so locirana s pomočjo impulznih električnih tokov. Glede na zadano nalogo tehniki SLD uporabijo enega od treh inovativnih postopkov za lociranje šibkih mest. Vsa šibka ali celo poškodovana mesta so dokumentirana in prenesena v poročilo meritev in testiranj. Hkrati so izdelane tehnične skice in priložene fotografije za izdelavo vizualnega delovnega načrta. Na ta način je sanacija šibkih mest povsem natančna, saj so mesta zamakanj na ravni strehi natančno locirana, sanacija pa cenovno ugodna in se lahko začne takoj.

Meritve vlage

Meritve vlage v slojih ravne strešne konstrukcije s pomočjo impedančne metode.

1. LV SLD (Low Voltage – Sensor Leak Detection)

Odkrivanje šibkih mest z mokro metodo in nizko napetostjo.

2. HV SLD (High Voltage – Sensor Leak Detection)

Odkrivanje šibkih mest s suho metodo in visoko napetostjo.

3. HVS SLD (High Voltage – Sensor Leak Detection)

Odkrivanje točkovno šibkih mest in spojev z metodo visoke napetosti.

Video odkrivanje blodnje


Pogosto zastavljena vprašanja

Večino ravnih streh lahko testiramo s pomočjo postopkov HV-SLD in LV-SLD. Ti testi dajejo natančne rezultate. Pri drugačnih strešnih površinah (eno- ali dvokapnicah) pa je treba uporabiti kombinacijo več postopkov in tehnik za kar najboljši rezultat.

Vsi naročniki in kupci skupine SLD dobijo skupaj s ponudbo tudi smernice oziroma predhodno oceno uspešnosti preverjanja: to je Roof Test Rating System, ali krajše RTRS®. Ta smernica RTRS nudi naročniku napoved, izraženo v odstotkih, ki predstavlja dodatek k rezultatu testiranj. Vsaka strešna površina je glede na svojo sestavo in svoje stanje enkratna in zahteva individualno oceno stanja, ki jo izdajo usposobljeni strokovnjaki družbe SLD. Ta servisna storitev je za naše stranke vedno brezplačna.

Trajanje testiranja je odvisno od številnih dejavnikov. Na primer, ali ima streha obtežitev v obliki nasutja, kako čista je strešna površina, kolikšno je število slojev strehe, kakšna je trenutna vremenska situacija, kakšen je dostop do ravne strehe, kakšna vrsta hidroizolacije je uporabljena na ravni strehi in še nekaj tako imenovanih »soft« dejavnikov. Glede na trenutno situacijo na kraju samem in glede na vremensko situacijo lahko tehniki SLD ali ekipe tehnikov SLD s pomočjo merilnih instrumentov testirajo velike površine ravnih streh v relativno kratkem času. Samo trajanje testiranja na stroške naročnika ne vpliva.

Vse storitve ponujamo po fiksni ceni na m2 strešne površine. Zatorej časovni faktor v večini primerov pri ceni ne igra nobene bistvene vloge.

Družba SLD ponuja 3 osnovne postopke testiranj:

 • HV-SLD (odkrivanje šibkih mest s suho metodo in visoko napetostjo)
 • LV-SLD (odkrivanje šibkih mest z mokro metodo in nizko napetostjo) in
 • IP-SLD Impedance (senzorika za zaznavanje zamakanja na podlagi upornosti) – Sensor Leak Detection (meritve vlažnosti s pomočjo impedančne metode)

Vsak postopek pokaže svoje prednosti ob določenih pogojih. Da bi dobili kar najboljše rezultate, lahko postopke med seboj tudi kombiniramo. Ti inovativni postopki nam nudijo najboljše razmerje med storitvijo in ceno. Naši tehniki SLD vsa šibka ali vlažna mesta locirajo in navedejo na testnem poročilu ter na zapisniku meritev. Priložene so tako skice kot tudi fotografije šibkih točk za potrebe vizualizacije delovnega načrta sanacije. Na osnovi teh poročil in slik je možno takoj začeti s sanacijo, ki je cenovno ugodna, saj zajema le šibka mesta ravne strehe.

Veliko pozornosti posvečamo kakovosti in trajnosti izdelave, ne da bi zanemarili ekonomski faktor. Ponujamo vam celoten portfelj modernih specialistov za ravne strehe. Naše strokovnjake povprašajte za brezplačno testiranje vaše ravne strehe RTRS® (Roof Test Rating System).

Na vašo željo lahko izvedemo tudi druge postopke, na primer termografijo, postopek ugotavljanja šibkih mest z dimom ali sledilnim plinom, pa tudi pregled vaših odtokov in priključkov z mikrokamero, ki jo potiskamo v votle prostore.

Obstajajo različni razlogi za izvajanje testiranj glede na stanje in potrebe stranke.

a) Primer situacije, ko je test vodotesnosti ravne strehe primeren ali celo potreben:

 • Profesionalna krovska podjetja naročijo naš servis SLD z namenom, da nevtralno in strokovno preverimo njihovo delo, s tem pregledom pa strankam hkrati ponudimo dodano vrednost, tako da preverimo zanesljivost in trenutno stanje ravne strehe.
 • Teste vodotesnosti ravne strehe se zapiše v gradbeni dnevnik. To je povsem nevtralna ocena, ki jo izvedejo sodelavci družbe SLD.
 • Redni in preventivni pregledi v določenih časovnih intervalih so posebej pomembni pri občutljivih napravah oz. sistemih in pri občutljivih
 • proizvodnjah, kot tudi na javnih stavbah, predvsem pa povsod tam, kjer si lastniki želijo ohranjati vrednost objektov in premoženja nasploh.

 • Povsod tam, kjer so načrtovani posegi na sicer zanesljivi in vodotesni ravni strehi, na primer montaža fotovoltaičnih celic (test pred in po posegu) ipd.
 • Skrbniški pregledi, poročila o nepremičninah, prevzemni zapisniki, pri nakupu in prodaji starejših nepremičnin.

b) Primer, ko odkrijemo netesno mesto na ravni strehi:

 • Zgodil se je škodni dogodek in streho je treba hitro, nedestruktivno in cenovno ugodno pregledati.
 • Streha je sicer že potrebna popravila, vendar bi v prvi fazi izvedli le najnujnejše ukrepe, ki bi podaljšali njeno življenjsko dobo. Tu pomaga tehnika SLD, s katero odkrijemo šibke točke na ravni strehi in tako izvedemo le sanacijske ukrepe, ki so najnujnejši.
 • V civilnih sporih in v odškodninskih sporih pripomore naša strokovna in neodvisna dokumentacija, da se lahko s pomočjo krovcev, sodnih izvedencev in pravnikov razsodi o krivdi ali oprostitvi krivde.


Ali ima vaše podjetje zmeraj celovit pregled nad stanjem vaših ravnih streh? Pokličite našega zastopnika in se dogovorite za brezplačen pregled, imenovan tudi SLD QUICK-CHECK, za hitro diagnozo vaših ravnih streh.

ZAHTEVAJTE INFORMATIVNO PONUDBO