Lokalisering av läckage

Lokaliseringen av takläckage vilar på beprövade mätmetoder som helt utan att orsaka skador undersöker fukten i takpaketet.

Med hjälp av professionell och förstörelsefri läckagelokalisering och fuktmätning med de certifierade SLD-mätmetoderna undviker du dyra renoveringsarbeten och förlänger livslängden på dina platta tak. Redan inför kontrollen kan kunden få en första prognos angående kontrollens exakthet med hjälp av en unik kategoriseringsmetod för platta tak (RTRS). Alla läckage och möjliga sårbarheter lokaliseras exakt, dokumenteras i ett utförligt kontroll- och mätprotokoll och visas som en visuell arbetsplan.


Precision och high-tech-metod

Alla otätheter, på ställen som ska torkas eller renoveras, lokaliseras exakt med strömpulsmetoden. Beroende på uppgift används tre olika innovativa metoder för lokalisering av SLD-teknikerna. Alla skador dokumenteras även i ett utförligt kontroll- och mätprotokoll och visas i tekniska ritningar samt i fotografier som en visuell arbetsplan. En exakt och kostnadsbesparande reparation av skadorna kan inledas direkt.

Moisture Mapping

Fuktmätning takskikt med impedansmetoden.

1. LV SLD

Low Voltage - Sensor Leak Detection med metod för fuktlokalisering.

2. HV SLD

High Voltage - Sensor Leak Detection med metod för torrhetslokalisering.

3. HVS SLD

High Voltage - Sensor Leak Detection med stick- och fogkontroll.

Video Läcklokalisering


Vanliga frågor

Den övervägande delen av takytorna kan utan vidare kontrolleras exakt med hjälp av metoderna HV-SLD (High Voltage-Sensor Leak Detection) och LV-SLD (Low Voltage-Sensor Leak Detection). För andra takytor måste eventuellt andra tekniker och metoder kombineras för att uppnå så bra resultat som möjligt.

Samtliga kunder till SDL-koncernen erhåller även en handbok till offerten: ROOF TEST RATING SYSTEM, kort benämning RTRS®. RTRS-handboken ger kunderna en prognos i procentpunkter som komplettering till kontrollresultatet. Varje takyta har olika beskaffenhet och skick och kräver därför en enskild bedömning på förhand av kvalificerade partners och experter från SLD. Denna service är alltid gratis för våra kunder.

Hur länge arbetet pågår beror på många faktorer såsom typ av tak (med/utan last), takytornas renhet, antalet konstruktioner, väderförhållanden, utrymme att klättra upp på taket, typ av taktätning och många andra mjuka faktorer. Beroende på den lokala situationen och de aktuella väderförhållandena kan teknikerteam och utrustningspool kontrollera och dokumentera stora takytor på kort tid.

Hur länge genomförandet pågår påverkar emellertid inte priset för kunden. Alla projekt erbjuds med ett transparent fastpriskoncept per m2 yta. Såtillvida spelar tidsfaktorn ingen avgörande roll för de flesta kunder.

SLD erbjuder tre olika grund-kontrollmetoder:

 • HV-SLD High Voltage – Sensor Leak Detection, även benämnd torr lokaliseringsmetod
 • LV-SLD Low Voltage - Sensor Leak Detection, även benämnd strömpulsmetod eller fuktlokalisering
 • IP-SLD Impedance - Sensor Leak Detection, även benämnd fuktmätning med hjälp av impedans

Varje metod har sina fördelar under bestämda förutsättningar. Alla metoder kan kombineras med varandra för att uppnå bästa kontrollresultat. Dessutom är dessa innovativa mätmetoder de mest prisvärda.

Alla otätheter och potentiellt svaga punkter lokaliseras exakt av våra SLD-tekniker. Alla skador dokumenteras även i ett utförligt kontroll- och mätprotokoll och visas i tekniska ritningar samt i fotografier som en visuell arbetsplan. Med hjälp av detta kan en kostnadsbesparande reparation av skadorna inledas direkt av specialister. Vi organiserar och hanterar även reparations- och renoveringsåtgärder åt dig genom våra kvalificerade takläggar-partners. Vi samarbetar med ledande takentreprenörer i Europa som i enlighet med SLD-filosofin lägger värde på kvalitet och hållbarhet, utan att för den skull ge avkall på den ekonomiska faktorn. Vi erbjuder hela portföljen av modern Roof Management från en enda källa. Fråga våra takspecialister idag om en kostnadsfri Roof-Check, RTRS® (Roof Test Rating System)

På begäran erbjuder vi dig gärna ytterligare metoder, som termografi, rök- och spårgasmetoder samt kameraövervakning av avlopp och anslutningar.

Beroende på våra kunders situation och behov finns det flera olika anledningar till att genomföra en kontroll.

a) Exempelsituationer på täthetskontroller:

 • Kvalitetsmedvetna takläggarföretag bokar SLD-service för att neutralt och fackmannamässigt låta kontrollera sina arbeten och erbjuder därmed sina kunder ett enormt mervärde av säkerhet och status-quo-information.
 • En täthetskontroll utfärdas objektivt till byggnadsprotokollet genom SLD-koncernens partners
 • Förebyggande, regelbundna kontrollintervaller av känsliga anläggningar och produktioner, samt för offentliga byggnader och överallt där värden ska skyddas
 • När ändringar i den intakta takytans tillstånd ska genomföras. T.ex. installation av PV-utrustning (kontroll före-efter), efter installations- och reparationsarbeten, etc.
 • Företagsbesiktningar, visning av fastigheter, övertagande respektive köp och försäljning av egendom

b) Exempelsituationer på lokalisering av läckage:

 • Ett skadefall har uppstått och takytan måste undersökas snabbt, prisvärt och utan att skador uppstår
 • Takytorna har redan renoveringsbehov men livsförlängande åtgärder måste vidtas. Här hjälper SLD-tekniken till att genomföra punktvisa reparationer med system
 • Vid tvister och skador finns vår oberoende dokumentation från takläggare, experter och jurister för att lösa skuldfrågan


Har ditt företag alltid full överblick över de platta takens skick? Kontakta vår försäljningspartner och begär en kostnadsfri SLD-QUICK CHECK för snabb diagnos av ditt platta tak.

Begär Offert