Utnyttja vår kostnadsbesparande läckage-mätmetodik för exakt dokumentation av alla svaga punkter på ditt platta tak.

Boka tid nu

SLD – innovativa takunderhållskoncept, anpassade till dina behov.

Kostnadseffektiva och tillgängliga i hela Europa.

SLD-koncernen har specialiserat sig på hållbar täthet och säkerhet på industriella platta tak i hela Europa. Vår position som erkänd expert på koncept för platta tak är neutral och präglas av en hög kvalitetsstandard.

Genom intensiva studier av de särskilda krav på säkerhet och kvalitet i egenskaperna hos certifierade platta takkonstruktioner som finns i industrin insåg vi snart att området Roof Management (RM) på ett tydligare sätt måste anpassas till industribehoven. RM befrias från tidigare och föråldrade strukturer hos ett konventionellt FM-koncept och får sin egen professionella struktur.

De högkvalitativa och tekniskt sofistikerade konstruktionerna och produktionerna från våra kunder är för känsliga och värdefulla när de inte prioriteras i ett vanligt FM-koncept. Därför spelar praktiska och kostnadseffektiva takunderhållskoncept med högsta täthetssäkerhet en avgörande roll. Området tekniska taksystem, inkl. modernaste hårdvara för övervakning, samt kombinationen av täthetskontroller (lokalisering av läckage) och kvalitativt takunderhåll tillhandahåller vi i hela Europa, tillsammans med kvalificerade partners i branschen.

Medlemskap och engagemang

Roof Services

RPP – ett certifierat kvalitetsmärke som står för bättre säkerhet hos platta tak.

RPP – ett certifierat kvalitetsmärke som står för bättre säkerhet hos platta tak.

SLD-övervakningssystem övervakar industriella tak i hela Europa och rapporterar störningar långt innan den första droppen av vatten kan nå inredningen!

På vår väg till det säkra platta taket skapades RPP – Roof Protection Plan. Ett modulärt, certifierat koncept och en effektiv servicekatalog, som består av inventeringar med den senaste mättekniken (fotogrammetri), olika tjänstekomponenter, tekniska metoder, katalogiseringar och intensiva kontrollprogram. Tack vare det unika nätverket och de höga kvalitetsstandarderna för alla mätprocesser och övervakningssystem från SLD kan våra kunder bygga upp en hållbar Roof Management med en stark partner.

Fakta

Grundande av SLD-koncernen och införande av SLD – Sensor Leak Detection

Massiva besparingar av miljoner genom RPP-preventivåtgärder

Över 2 500 industrikunder anförtror dagligen sina takytor till oss

Lokalisering och åtgärdande av över 190 000 skador

DIN/ISO 9001-certifiering / RAL certifiering

Kontor i Europa: DE, SE, FI, DK, UK, AT, NL, CH, ES, SI

Kontroll och underhåll av mer än 6,5 miljoner kvadratmeter

Byggtillstånd och kvalitetssäkringsintyg

Leckageortung, Dachwartung, Roof Management

Integrerade high tech-lösningar för komplett takkontroll ingår i hållbarhetstrenden!

En korrekt analys av takets skick kräver specialister. Lång erfarenhet och neutral sakkunskap efterfrågas. Här ska naturligtvis även takkonstruktion, tekniska föreskrifter och standarder beaktas liksom de krav som uppstår genom fortsatt användning av byggnader och tak.

Fastighetsägare måste regelbundet uppfylla sin noggrannhetsplikt och genomföra en professionell takinspektion. SLD ger sitt stöd i alla faser av Roof Management (RM). Från kvalitativt takunderhåll, permanent täthetskontroll och realtidsövervakning till slutförande av reparationer och renoveringsarbeten med SLD-kvalificerade takläggare.

Låt oss övertyga dig om vårt RM-koncept och utnyttja vår kostnadsfria Roof-Check, RTRS® (Roof Test Rating System).

Läs mer Boka tid

Roof Management på högsta nivå

UNDERHÅLL & ÖVERVAKNING

Skydd mot större skador!

TILLSTÅND

Oberoende kvalitetskontroller betyder säker bedömning!

Skador

Snabb hjälp och lokalisering av samtliga otätheter!

DOKUMENTATION & INVENTERING

Bedömning med planeringssäkerhet!

”Den kunskap som SLDs partners har – helt enkelt oumbärlig när det gäller professionell och hållbar Roof Management (RM).”

se video