Täthetskontroller

Teknisk och objektiv kontroll av industritak.


För en trygg och objektiv bedömning krävs en oberoende kontroll av takytorna av experter. Med hjälp av en oberoende SLD-expert får våra kunder en bekräftelse på att det platta takets funktion har kontrollerats, att skador upptäckts eller kan behandlas i förebyggande syfte. Tätningarna bör alltså helst kontrolleras med avseende på skador eller brister i utförandet direkt när ett industriobjekt köps eller överlämnas.

Oberoende SLD-expert

Den klassiska SLD-kontrollen vid nybyggnationer, överlämningar av objekt eller i syfte att förebygga skador.