Takunderhållskoncept

Vatten och fukt – en permanent risk för platta tak


Roof Protection Plan

RPP (Roof Protection Plan) är ett modulbaserat och certifierat takunderhållskoncept. Förutom basen med förstklassigt takunderhåll innehåller RPP följande byggstenar:

  • Inventeringar
  • Katalogiseringar
  • Mätningar med den senaste tekniken
  • Täthetskontroller av platta tak
  • Säkerhetskontroller av takytor
  • Innovativt övervakningsprogram


Säkerhet för platta tak på högsta nivå

Platta tak utsätts dagligen för en hög belastning: Termisk påverkan som värme, UV-strålning och kyla, fuktighet som resultat av regn, stående vatten och byggnadsfuktighet, mekanisk belastning av bärande konstruktion genom påverkan av vind, is och hagel, arbeten på utbyggnader och inspektioner av takytor eller tekniska bearbetningsbrister leder med tiden ovillkorligen till små ”otätheter” på takytan.

Takunderhåll enligt RPP-standard – vägvisande inom industrin för hög kvalitet, rimlig prisnivå, kompetent rådgivning samt noggrannhet vad gäller utförande, dokumentation och säkerhet.

Allt-i-ett-skydd

SLD-specialisterna för platta tak har tack vare teknisk utrustning, erfarenhet och lösningsorienterade expertis på några få år blivit marknadsledande inom området kontroll, underhåll och övervakning av industriellt tillverkade platta tak. SLD Roof Management tar i hela arbets- och kontrollprocessen hänsyn till de stränga normerna enligt RAL Gütezeichen Flachdachsysteme und -services och visar optimala möjligheter på grundval av byggföreskrifter och med hjälp av tekniska system – enkelt, transparent och certifierat.

Takunderhåll enligt RPP-standard

Nya metoder, innovativa mätmetoder och kompletta takövervakningssystem – allt finns hos SLD EUROPE

Kontrollsäkerhet

SLD förpliktigar sig genom den högkvalitativa RAL-certifieringen Gütezeichen Flachdachsysteme und -services att ständigt kontrollera metoderna och beakta kvalitetsbestämmelserna.

Ändrade krav

En tilltagande risk utgörs av nya krav på platta tak som t.ex. takplanteringar, solcellsystem samt ändringar av den bärande konstruktionen.

Upp till 60 % energiförlust

När ett platt tak väl blivit otätt förändras dessutom energibalansen dramatiskt.

Kraven på platta tak har ändrats under de senaste åren. Från att ha fungerat som en ren övertäckning av ett objekt har de avancerat till nyttoytor och integrerad del av hela objektet. Byggåtgärder med bearbetningsbrister eller läckage utgör idag en fara för användningen av objektet.

SLD EUROPE hjälper dig inom allt som rör platta tak: Takkontroller, lokalisering av läckage, takinspektion, förebyggande, takövervakning, underhålls- och serviceplan RPP samt hela Roof Management för ditt företag, inklusive certifiering, är av yttersta vikt för experterna från SLD EUROPE. Säkert är säkert hos SLD EUROPE

Vad väntar du på? Vi ger dig gärna en individuell offert. Kontakta vår försäljning eller utnyttja vår återuppringningsservice.

Begär offert