Serviceexempel

Objektets svagaste punkt: det platta taket!

Mekanisk påverkan av väder och vind samt brister i tekniskt utförande leder över tiden till att ”små” otätheter uppstår på platta tak, som sedan snabbt kan sprida sig över hela taket. Därför hör platta tak till de delar på en byggnad som utsätts för störst belastning. Lokaliseringen av sprickor och skadeställen är oftast mycket svår. Dessutom är vatteninträdesställena sällan visuellt lokaliserbara och de faktiska skadeställena ligger oftast långt ifrån det synliga fukt- eller droppstället.

förlänger livslängden

Med hjälp av professionell läckagelokalisering från SLD undviker du dyra renoveringsarbeten och förlänger livslängden på dina platta tak.

Läs mer

Test and Documentation Level

Kontakt

Service på plats

Kontroll

Dokumentation

Decision Level

Roof Manager

Reparation

Roof Protection Plan

Nöjd kund

Referenser

ABB
Agona Fastigheter AB
IKEA
m2gruppen
Buffin Real Estate Sweden AB
Norrporten
POCO Einrichtungsmärkte
ikano Retail Centres
Nordic Real Estate Partners
AIRBUS
NCC
Besiktningsman.SE
London Standset Airport
ICA Supermarked
PEAB

SLD-tekniken

Lokaliseringen av läckor på taket bygger på tre beprövade mätmetoder, som används beroende på uppgift (t.ex. storskalig, partiell eller punktvis lokalisering) som varianter av impulsströmmetoden. De innovativa mätmetoderna och den intensiva ut- och fortbildning som alla SLD-medarbetare får leder i alla fall till ett snabbare och mer exakt resultat än någon annan konventionell metod på marknaden.

Alla otätheter och potentiellt svaga punkter lokaliseras exakt av våra SLD-tekniker. Alla skador dokumenteras även i ett utförligt kontroll- och mätprotokoll och visas i tekniska ritningar samt i fotografier som en visuell arbetsplan. På grundval av detta kan en kostnadsbesparande reparation av skadorna inledas direkt av specialister.

Fuktlokaliseringsmetod

Fuktlokaliseringsmetod

Torrlokaliseringsmetod

Torrlokaliseringsmetod

Spår- och fogkontroll

Spår- och fogkontroll

Kontakta oss nu eller per telefon på 020-222 660. Vi ger dig gärna en individuell offert.