Inventeringar & katalogiseringar

SLD-koncernen erbjuder sina kunder den troligen modernaste metoden för att katalogisera och inventera takytor. Med vår unika interaktiva dokumentation registrerar vi svåråtkomliga objekt utan att vidröra dem och tar fram skalenliga digitala bilder. Dessa uppgifter kommer våra kunder åt genom att logga in på SLDs kundportal. Där kan exakta kontrollmätningar göras när som helst.

Snabbt, prisvärt och säkert med den tekniska SLD-kvalitetskontrollen för inventeringsobjekt eller i akuta skadefall.

Märkligt nog tar man sällan hänsyn till platta tak vid hanteringen av byggnader förrän skador uppstår till följd av otätheter. Lokaliseringen av sprickor och skadade områden är oftast mycket svår eftersom de ställen där vatten tränger in oftast inte är synliga för blotta ögat och de egentliga skadeställena för det mesta ligger långt från de synliga dropp- och fuktställena. Otäta platta tak utgör ett stort problem för ägaren, eftersom den inträngande fuktigheten på lång sikt skadar hela takkonstruktionen och detta leder till ökande driftskostnader, oöverskådliga saneringskostnader och ofta till att byggnaden måste tas ur drift helt och hållet.

Katalogiseringar

Alla dokumentationsuppgifter och en utvärdering av ditt platta tak finns tillgängliga online i SLD-kundportalen

Ta med detaljtrogna takytor till skrivbordet och förvalta varje kvadratmeter platt tak med en aktuell bedömning. Vi ger dig gärna en individuell offert. Kontakta oss nu eller utnyttja vår återuppringningsservice.

Begär Offert