Larmsystem för snö och kvarstående vatten

Bärlasten på platta tak är begränsad. Dessa gränser kan utan förvarning uppnås genom snö på vintern och kvarstående vatten på sommaren.


Larmsystemet SAS-307 för snö och kvarstående vatten från tbm i München är ett avancerat förhandsvarningssystem som passar för att övervaka den aktuella taklasten året om. Det registrerar den befintliga taklasten på platta tak orsakad av snö eller kvarstående vatten, och utlöser larm när taklasten når kritiska värden. Ett förvarningslarm löser exempelvis ut vid ca 60 %, ett evakueringslarm vid 90 % av den tillåtna taklasten. Installationen av ett mätsystem för hela takytan är mycket lätt. Med pläterade förbindelseledningar med anslutningsdon ansluts mätstationerna till den centrala styrelektroniken.


Mätstationer

För att uppnå högsta möjliga nivå av säkerhet installeras de tre stationerna på olika positioner på takytan. Larmsignalerna respektive överbelastningssignalerna skickas beroende på utrustning optiskt, akustiskt eller via befintliga online- och telefonsystem.


Byggsten i SLDs RPP-koncept

SLD-koncernen arbetar över hela Europa med dessa i Tyskland tillverkade system och installerar dem regelbundet åt sina industrikunder. Övervakningen av snölast och översvämmande vatten får du hos oss som tillval till RPP-konceptet RPP concept (Roof Protection Plan). Fackmannamässig installation samt regelbundet underhåll av larmsystemen och tillhörande takytor är en del av programmet.

De centrala systemenheterna i larmsystemet för snö och kvarstående vatten SAS-307 är de tre mätstationerna och den centrala utvärderingselektroniken i ett kopplingsskåp med integrerad visnings- och manöverdisplay.

De tre mätstationerna installeras på vilka positioner som helst respektive på utvalda positioner på det platta taket. Därmed är systemet 3 gånger säkrare än om lasten endast mäts på ett enda ställe.

Vi värdesätter tillförlitlig säkerhet. Varje mätstation innehåller tre speciella sensorer och en speciell elektronik för att mätvärdena ska kunna överföras till utvärderingselektroniken i kopplingsskåpet.

Den centrala utvärderingselektroniken i kopplingsskåpet styrs av en mjukvara som utvecklats av tbm och innehåller många övervakningsmekanismer som vi känner till efter 20 års erfarenhet inom säkerhetstekniksbranschen.

Larmsystem SAS-307 för snö och kvarstående vatten

Enkel installation, även på takfolien i efterhand.

Brett mätområde

De 50 cm cirkelrunda mätstationerna är gjorda av eloxerat aluminium och med IP 68 är de konstruerade för användning direkt på takfolien.

Central styrning

Styrelektroniken finns i ett 320 x 320 x 179 mm stort kopplingsskåp med en inbyggd bildskärm (pekskärm).

Meddelande om överbelastning

För att de inbyggda sensorerna och utvärderingselektroniken ska fungera korrekt krävs en tryckutjämning mellan det inre och det yttre lufttrycket, vilket säkerställs med hjälp av en särskild ventil.

Utlöser larm baserat på fördefinierad nominell belastning:

60%

FÖRVARNINGSLARM

90%

EVAKUERINGSLARM

Prestandaegenskaper SAS-307

  • Mätområde: 10 … 750 kg/m2
  • Mätnoggrannhet: +/- 2 % der max. Last
  • Enkel installation
  • Ett flertal sätt att larma (SMS-notis, visuellt/akustiskt)
  • Fjärravläsning (webbaserat, VPN)


Krävs tillstånd?

För larmsystem för snö och kvarstående vatten krävs enligt ett officiellt uttalande från avdelningen för godkännande av byggprojekt i Berlin (Bautechnisches Prüfamt) inget tillstånd.